Door de sleepvaart en havendiensten wordt veel gebruik gemaakt van grapnelhook / dreghaken  voor het op de bodem van de rivier “opvissen” van kabels of leidingen. Hiervoor hebben wij zgn. Grapnelshooks vervaardigd met een capaciteit van 25 ton 90 ton. De berekende breukbelasting is 4-voudig. Eenvoudige dreghaken behoren ook tot onze mogelijkheden.

Gouda Constructie dreghaken